top of page

Este es un párrafo. Haga clic en "Editar texto" o haga doble clic en el cuadro de texto para comenzar a editar el contenido y asegúrese de agregar cualquier detalle o información relevante que desee compartir con sus visitantes.

Emily Dickenson Photo credit: Amherst College Library

Emily Dickinson werd geboren op 10 december 1830 in Amherst, Massachusetts. Hoewel ze zeer productief was als dichteres en regelmatig gedichten bijvoegde in brieven aan vrienden, werd ze tijdens haar leven niet publiekelijk erkend. Ze stierf in Amherst in 1886 en de eerste bundel van haar werk werd postuum gepubliceerd in 1890.

bottom of page