top of page
G84A6311.jpg

Winnaar internationale koorwedstrijd editie 2022: 

Vokalenensemble rich West !!!

OFFICIËLE UITSLAG – OFFICIAL RESULTS 2022

GEMENGDE KOREN / MIXED CHOIRS

1 ste prijs: € 1.250 1st prize: € 1.250 Vokalensemble Zürich West - Switzerland

2 de prijs: € 1.000 2nd prize: € 1.000 BEvocal - Belgium

 

GELIJKSTEMMIGE KOREN / CHOIRS WITH EQUAL VOICES

1 ste prijs: € 1.250 1st prize: € 1.250 Vocal ensemble Caloroso - Belgium

2 de prijs: € 1.000 2nd prize: € 1.000 Coro Voces Graves Madrid - Spain

 

speciale prijzen – special prizes

Prijs voor de beste uitvoering van het verplichte werk in de categorie gemengde koren Prize for the best performance of the compulsory work in the category mixed choirs € 500 Vokalensemble Zürich West - Switzerland

Prijs voor de beste uitvoering van het verplichte werk voor koren met gelijke stemmen

Prize for the best performance of the compulsory work for choirs with equal voices € 500 Coro Voces Graves Madrid - Spain
 

Prijs voor de beste uitvoering van een eenstemmig volkslied

Prize for the best performance of a unison folk song € 500

LandesJugendChor Saar – Germany

Prijs voor het best uitgewerkte en vernieuwende programma

Prize for the best developed and innovative programme € 500

LandesJugendChor Saar - Germany

Prijs voor het beste koor van de wedstrijd

Prize for the best choir of the contest

Prijs van het Internationaal Koorfestival-Vlaanderen: een kunstwerk

Prize of the International Choral Festival Flanders: a piece of art

Vokalensemble Zürich West - Switzerland

Prijs geschonken door Koorlink: concertoptreden in de koorcyclus ‘Koorlink 2023-2024’

Prize donated by Koorlink: concert performance in the choir cycle ‘Koorlink 2023-2024’ BEvocal - Belgium

bottom of page