top of page

AT SEA

OP  ZEE 

Seashell

Zeeschelp

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Het eiland van duizend glimlachen Duizend mijl over de zee

Wacht geduldig op mij.

 

Voortvarend roei ik zo snel als ik kan. Maar beïnvloed door wind en getijden Die mij op velerlei manieren leiden

Ben ik duizend dagen op zee.

 

De glimlach draagt een dunne lijn Wachtend tot ik mag binnen varen

En het eiland ligt er geduldig bij.

De parelwitte gloed wenkt strak in zicht. Maar ik ben helemaal

Op zee.

Seashell The Island of a thousand smiles A thousand miles across the sea

Waits patiently for me.

I row as fast as I can go.

But influenced by wind and tides

That guide me in all different ways

I am at sea a thousand days.

The smiles wear thin

Waiting for me to sail in

And the Island sits so patiently.

Its pearly whites sit tight for me.

But I am all At sea.

 

Lyrics: John Edward Smallshaw (°1956)

SCHELP.JPG

Sailing Ship 

Rub the fog threads out of your eyes. Shake the dew drops out of your hair. Dress up in a thousand shades of blue, For the sailing ship stands ready by night.

(Anonymous)

Spreading her white sails to the morning breeze,

She starts for the wideness of the ocean blue sea.

 

Her majestic shape of beauty and strength

Hangs like a sparkle of white cloud

Just

where the sea and sky can touch

To mingle with each other.

(Henry Van Dyke)8

 

This final depart

Makes dreaming forward

Of crossing the sea

To blissful Eternity.

(Anonymous)

 

Lyrics: Anonymous – Henry Van Dyke (1852 - 1933)

Zeilschip

ZEILSCHIP.JPG

Wrijf de mistdraden uit je ogen.

Schud de dauwdruppels uit je haar.
Kleed je  feestelijk in duizend tinten blauw,

Want het zeilschip staat 's nachts

klaar.

(Anoniem)

Haar witte zeilen uitspreidend naar de ochtendbries,

Vat zij de weidse tocht aan over de oceaanblauwe zee.

Haar majestueuze vorm van schoonheid en kracht

Hangt als een fonkeling van een witte wolk

Precies op de grenslijn

Waar de zee en de lucht elkaar raken

Om zich met elkaar te verenigen.

(Henry Van Dyke)

1818

Dit laatste vertrek

Maakt vooruit dromen tot een werkelijkheid

Van de tocht over zee

Naar een zalige Eeuwigheid.

(Anoniem)

At Eternity’s Gate

A man knocked at the Heavenly Gate. His weathered face was scarred and old. He stood before the man of fate

For admission to the fold.

 

"What have you done then", Saint Peter asked,

"to gain admission here?"

"I've been a sea captain, Sir” he said,

For many and many a year."

 

The Pearly Gates swung open wide

As Saint Peter touched the bell.

"Come in and choose your harp, my son. You've had your share of hell."

 

Lyrics: Anonymous

POORT.JPG

Aan de Poort van Eeuwigheid

Een man klopte aan de hemelpoort.

Zijn verweerd gelaat was getekend en oud.

Hij stond voor de man van het lot

Voor toelating tot de kudde.

"Wat heb je aldus gedaan",
vroeg
Sint Pieter,

"om hier toelating te verdienen?"

"Ik ben zeekapitein geweest, waarde heer", zei hij,

Gedurende vele, vele jaren."

 

De poorten van parelmoer zwaaiden wijd open

Toen Sint Pieter de bel aanraakte.

"Kom binnen en kies je harp, mijn zoon.

Je hebt je deel van de hel overleefd."

Tekst: Anoniem

bottom of page