top of page

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Emily Dickenson Photo credit: Amherst College Library

Emily Dickinson werd geboren op 10 december 1830 in Amherst, Massachusetts. Hoewel ze zeer productief was als dichteres en regelmatig gedichten bijvoegde in brieven aan vrienden, werd ze tijdens haar leven niet publiekelijk erkend. Ze stierf in Amherst in 1886 en de eerste bundel van haar werk werd postuum gepubliceerd in 1890.

bottom of page