top of page

17de Internationaal Koorfestival Vlaanderen-Genk 2024

WEDSTRIJD

I. Algemeen

 1. Het festival vindt plaats van vrijdag 4 oktober tot en met zondag 6 oktober 2024 in het cultuurcentrum van de stad Genk, C-mine.

 2. Het festival omvat volgende verplichte onderdelen:

  • een wedstrijdoptreden op zaterdag;

  • een optreden op zaterdagavond;

  • een optreden van +/- 30 min op zondagnamiddag;

  • deelname aan de samenzang van het festivallied op zondagnamiddag;

  • de prijsuitreiking op zondagavond met optreden van de laureaten.

 3. Er zijn twee categorieën:

  • gemengde koren van 16-36 leden;

  • gelijkstemmige koren van 16-36 leden.

 4. Een koor kan inschrijven in 2 categorieën.

 5. De zangers moeten minstens 15 jaar oud zijn.
   

II. Inschrijving

 1. Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro per koor en per categorie.

 2. De koren die inschrijven in twee categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren.

 3. De inschrijvingen moeten toekomen op het secretariaat vóór 15 maart 2024. De inschrijving gebeurt uitsluitend via het inschrijvingsformulier van de website: www.ikv-genk.be.

 4. Bijkomende informatie en documenten worden steeds overgemaakt aan het festivalsecretariaat:

  • Postadres: IKV-Genk p/a Christiane Janssens, Oude Hoevestraat 51, 3600 Genk;

  • e-mail: info@ikv-genk.be.

 5. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en stukken tijdig en volledig werden ingediend:

  • Inschrijvingsformulier: de naam van het koor wordt vermeld in de eigen taal en in het Engels via website www.ikv-genk.be;

  • Curriculum vitae van het koor (in het Engels en/of het Nederlands, ca. 150 woorden in doorlopende tekst, via website) met recente foto(‘s) in digitaal formaat jpeg-formaat (minimaal 300 dpi);

  • Curriculum vitae van de koordirigent (in het Engels en/of het Nederlands, ca. 150 woorden) met recente foto(‘s) in digitaal formaat jpeg-formaat (minimaal 300 dpi);

  • Eén exemplaar van alle koorwerken van het wedstrijdprogramma. Op alle partituren moeten de naam, de voornaam, de geboortedatum en indien van toepassing, de sterfdatum van de componist in het Romeinse schrift vermeld worden;

  • Korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk voor het wedstrijdprogramma (in het Engels en/of het Nederlands). De titels moeten in de originele taal en in het Engels vermeld worden;

  • Een geluidsopname, maximaal twee jaar oud, met minstens drie a-capellakoorwerken.
    

III. Selectie

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documentatie (partituren, curriculum vitae en een recente geluidsopname.

 2. De koren worden ten laatste op 1 april 2024 verwittigd of ze al dan niet geselecteerd zijn. De inschrijving wordt pas definitief na de ontvangst van het inschrijvingsgeld, dat uiterlijk op 30 april 2024 bij de organisatie moet toekomen. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, verliest het zijn inschrijvingsgeld.

 3. Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangen de geselecteerde koren het verplichte werk.
   

IV. Programma

 1. Wedstrijd:

  • Voor de wedstrijd op zaterdag presenteert elk koor zich met een programma uit verschillende stijlperioden met een duur van 22 – 25 minuten waaronder:

   • Een werk gecomponeerd voor 1900;

   • Een werk uit eigen land, gecomponeerd na 1970;

   • Het verplichte werk (nieuwe compositie van ca. 3'30 - 4'00) van een Vlaamse componist;

   • Een eenstemmig (unisono) volkslied uit eigen land (a capella);

   • Enkele werken naar keuze, a capella of met begeleiding van piano en/of niet-melodische percussie.

  • De koren zijn vrij in het bepalen van de volgorde van hun wedstrijdprogramma. De definitieve volgorde moet uiterlijk vóór 30 juni 2024 aan het secretariaat doorgegeven worden en kan nadien niet meer gewijzigd worden.

  • De solistische gedeelten moeten beperkt blijven.

 2. Concerten:

Voor de concerten op zaterdagavond en zondagnamiddag voorzien de koren een programma van 25 à 30 minuten met lichtere, voor een ruim publiek toegankelijke muziek. In dat kader zal een folkloristisch karakter en/of klederdracht altijd zeer sterk gewaardeerd worden.

     3. Festivallied:

De partituur van het festivallied wordt overgemaakt samen met het verplichte werk.

     4. Proclamatie:

De bekendmaking van de resultaten heeft plaats in C-mine op zondagavond. De laureaten zullen tijdens deze proclamatie een kort optreden verzorgen.

 

V. Jury

 1. De internationale jury bestaat uit 5 leden.

 2. Het jurysecretariaat wordt waargenomen door de VZW "Internationaal Koorfestival Vlaanderen-Genk".

 3. Alle deelnemende koren ontvangen – naast hun procentueel resultaat - een schriftelijke beoordeling van elk jurylid.

 4. Het oordeel van de jury is onbetwistbaar.
   

VI. Prijzen

 1. De prijzen per categorie:

  • gemengde koren:

   • eerste prijs: 1.500 euro

   • tweede prijs: 1.250 euro

  • gelijkstemmige koren:

   • eerste prijs: 1.500 euro

   • tweede prijs: 1.250 euro

 2. Speciale prijzen:

  • Prijs voor de beste uitvoering van het verplichte werk in elke categorie: 500 euro

  • Prijs voor de beste uitvoering van het eenstemmige volkslied: 500 euro

  • Prijs voor het best uitgewerkte en vernieuwende programma: 500 euro

 3. Prijs voor het hoogst gequoteerde koor van de wedstrijd: een kunstwerk, geschonken door de  stad Genk.

 

VII. Varia

 1. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van CD's, kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding.

 2. De koren moeten zich zelf in regel stellen met de auteurswetgeving. Elk koor is zelf verantwoordelijk voor zijn partituren. Het Internationaal Koorfestival Vlaanderen-Genk draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 3. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal, e.d.

 4. Deelnemende koren verklaren zich akkoord dat al het toegezonden en gemaakte beeldmateriaal tijdens het festival, gebruikt kan worden door de organisatie voor PR-doeleinden.
   

Praktische informatie

 1. De koren zijn welkom in C-mine vanaf vrijdag 4 oktober 2024, 13.30 uur.

  • Adres: C-Mine 10/1, Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk, België;

  • GPS coördinaten: Evence Coppélaan 91, B-3600 Genk, Belgium.

 2. De deelnemende koorleden en maximum 3 begeleiders en 2 chauffeurs kunnen hun verblijf kiezen:

  • in gastgezinnen, voor zover beschikbaar, aan 30 euro per persoon voor de volledige duur van het koorfestival;

  • in jeugdherberg, pension of hotel voor eigen rekening;

  • Bij eventuele vroegere aankomst en/of langer verblijf vallen de verblijfskosten ten laste van het ingeschreven koor.

 3. Voor elk koor is een permanente begeleid(st)er voorzien.

 4. De koren staan zelf in voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis naar en van Genk.

 5. Een attest van deelname kan bij het festivalsecretariaat aangevraagd worden.

 6. Elk koor bezorgt zijn volledige en definitieve deelnemerslijst vóór 1 september 2024. Deze lijst vermeldt naam, voornaam en geboortedatum.

 7. Bij aanmelding in C-mine bezorgt het koor 5 mappen aan het festivalsecretariaat. Elke map bevat één exemplaar van alle wedstrijdpartituren in de volgorde waarin ze gezongen worden op de wedstrijd. Op de map wordt duidelijk de naam van het koor en de stad van herkomst vermeld.

 8. Alle mappen kunnen na de wedstrijd terug opgehaald worden op het secretariaat.

bottom of page